In de tweede aflevering van de reeks vlogs is vandaag Abdullah Mirza aan het woord.

Tijdens de intake beantwoordde hij veel vragen in het Engels. Maar na een jaar online met zijn taalcoach Nederlands geoefend te hebben, heeft hij de eindevaluatie helemaal in het Nederlands gedaan. Knap hoor, jouw zelfvertrouwen spat eraf. Veel succes op je werk bij Bosch. Blijf Nederlands praten met je collega’s!

Een taal- en participatie- programma om mensen mee te laten doen in Eindhoven

Deelnemers
Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Schrijf je in voor een taalles.

Vrijwilliger
Als taalcoach kun je op verschillende manieren te werk gaan. Je kunt gesprekken voeren,  spreek-, schrijf-, of leesoefeningen doen, taalspelletjes of een potje scrabble.

team

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

samenwerken

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de Nederlandse taal. In een 1-op-1 setting, als groepscoach of als (digitaal) kletsmaatje.

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

doelstelling

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject van een half jaar.

De vrijwillige taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.

Individuele of groepscoaching