Een taal- en participatieprogramma om mensen mee te laten doen in Eindhoven

 

Belangrijke mededelingen in verband met het Coronavirus:
Update 28-08-2020

 

NEDERLANDS
In verband met het Coronavirus zijn wij nog tijdelijk gesloten en werken vanuit huis.
We houden je op de hoogte via onze site.

  

Taalcafé Meedoen in de Wijken gaat vanaf 4 september open

In het Humanitas gebouw gaat het Corona-proof Taalcafé vanaf vrijdag 4 september iedere vrijdag van 10.15 uur tot 11.30 uur open.
De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd om het Taalcafé op een veilige manier te draaien.

1. Iedere vrijdagochtend is er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.

2. In plaats van een vrije inloop op de vrijdagochtend, moeten de deelnemers zich via dit formulier aanmelden. Uiterlijk op woensdag moet de aanmelding binnen zijn, wil iemand die vrijdag aan het Taalcafé deelnemen.

3. De deelnemers worden van tevoren in groepen ingedeeld om drukte in de gang te vermijden.

4. Ze worden per mail op de hoogte gehouden van de (actuele) coronamaatregelen en de vragen die voor gezondheidscheck worden doorgenomen.

 

ENGLISH
Because of the Coronavirus we are still temporarily closed so we will work from home.
We will keep you informed via our site.


Language café (Taalcafé) Meedoen in de Wijken will open from 4 september
 

The Corona risk-free Language café will open from Friday the 4th of September in the Humanitas building from 10.15 am till 11.30 am. The guidelines of the RIVM will be followed to ensure that the Language café will be operated in a safe way.

1. Every Friday morning a maximum of 15 people can participate.

2. Instead of a free walk-in on Friday morning, the participants must register via this form. Registration must be received by Wednesday at the latest if someone wants to participate in the Taalcafé on that Friday.

3. The participants are divided into groups in advance to avoid crowds in the corridor.

4. They will be kept informed by e-mail about the (current) corona measures and the health measures will be followed up with a checklist.

 

 

Belangrijke mededeling voor aanmelding taalles:
Vanwege grote belangstelling kan de wachttijd voor een intake oplopen tot 8 maanden.

 

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

 

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de  Nederlandse taal. In een 1 op 1 setting of als groepscoach.

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

Z

 

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een participatietraject van een half jaar.

Vrijwillige participatiecoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.

Werkwijze

l

1) Aanmelden

Wil je als deelnemer meedoen? Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Meld je dan nu aan via het aanmeldingsformulier.
Daarna nemen we contact met je op.

2) Intake

Er volgt een intake. Tijdens het gesprek stelt de deelnemer zich een doel, dat de leidraad wordt voor het taaltraject.

De deelnemer kiest voor 1 op 1 begeleiding of voor ondersteuning in groepsverband.

3) Taaltraject

De deelnemer krijgt een taalcoach of groepsbegeleider toegewezen.

Het taaltraject duurt zes maanden. Hierin ontmoeten coach en deelnemer elkaar wekelijks enkele uren.

4) Participatietraject

Naar aanleiding van de wensen en mogelijkheden van de deelnemer wordt het participatietraject uitgewerkt. In zes maanden tijd helpt de participatiecoach de deelnemer bij het verwezenlijken van zijn of haar doel.

Meedoen?

Enthousiast en wil je Meedoen? Meld je aan!