Deelnemer

Taal leren en participeren

Meedoen in de Wijken is er voor mensen die:

  • door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal niet in staat zijn mee te doen aan activiteiten buitenshuis.
  • zelf geen kans zien of mogelijkheden hebben hun taalvaardigheid op een andere manier te verbeteren.
  • 18 jaar en ouder zijn.
  • wonen in de gemeente Eindhoven.