Doe jij mee?

Deelnemers

Meedoen in de Wijken is er voor mensen die:

  • door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal niet in staat zijn mee te doen aan activiteiten buitenshuis.
  • zelf geen kans zien of mogelijkheden hebben hun taalvaardigheid op een andere manier te verbeteren.
  • 18 jaar en ouder zijn.
  • wonen in de gemeente Eindhoven.


Wil je als deelnemer meedoen?
Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Schrijf je in voor een taalles.

Vanwege grote belangstelling kan de wachttijd voor een intake oplopen tot 8 maanden.

Individuele of groepscoaching

team

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

samenwerken

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de  Nederlandse taal. In een 1-op-1 setting, als groepscoach of als (digitaal) kletsmaatje.

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

doelstelling

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject van een half jaar.

De vrijwillige taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.

Individuele of groepscoaching

Verwijzer
Veel deelnemers hebben de weg naar Meedoen in de Wijken zelf gevonden, anderen dankzij maatschappelijke of welzijnsorganisaties, mensen uit het onderwijsveld of uit de gezondheidszorg. Maar ook jij als buurman of buurvrouw, kennis, collega of familielid kunt een rol hebben als verwijzer.

Enkele aandachtspunten:
Meld geen deelnemers aan die zich onvoldoende op taalbegeleiding kunnen concentreren. Dat kan zijn door sociale, maatschappelijke of gezondheidsproblemen. Ook taal leren in het bijzijn van kinderen is meestal geen gelukkige combinatie. Zorg voor opvang.
Overtuig je van de motivatie van de kandidaat-deelnemer. Volledige inzet en het nakomen van afspraken zijn de belangrijkste voorwaarden voor deelname.

Wil je iemand in contact brengen met Meedoen in de Wijken, maar heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar: meedoenindewijken@humanitas.nl.

Direct aanmelden kan hier.
Let op: alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.