Doe jij mee?

Deelnemers

Meedoen in de Wijken is er voor mensen met een migratieachtergrond die:

  • door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal niet in staat zijn mee te doen aan activiteiten buitenshuis

  • 18 jaar en ouder zijn

  • wonen in de gemeente Eindhoven.

 

Wil je als deelnemer meedoen?

Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Schrijf je in voor een taalles.

Vanwege grote belangstelling kan de wachttijd voor een intake oplopen tot 8 maanden.

1-op-1 of groepscoaching

Je wilt graag meedoen! Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tienminutengesprek’ voeren op de school van de kinderen, in een team gaan sporten, vrijwilligerswerk gaan doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de Nederlandse taal. In een 1-op-1 setting, in groepsverband of online (Kletsmaatje).

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject van een half jaar.

De taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.

1-op-1 of groepscoaching

Verwijzer

Veel deelnemers hebben de weg naar Meedoen in de Wijken zelf gevonden, anderen dankzij maatschappelijke of welzijnsorganisaties, mensen uit het onderwijsveld of uit de gezondheidszorg. Maar ook jij als buurman of buurvrouw, kennis, collega of familielid kunt een rol hebben als verwijzer.

Enkele aandachtspunten:
Meld geen deelnemers aan die zich onvoldoende op taalbegeleiding kunnen concentreren. Dat kan zijn door sociale, maatschappelijke of gezondheidsproblemen. Ook taal leren in het bijzijn van kinderen is meestal geen gelukkige combinatie. Zorg voor opvang.

Overtuig je van de motivatie van de kandidaat-deelnemer. Volledige inzet en het nakomen van afspraken zijn de belangrijkste voorwaarden voor deelname.

Wil je iemand in contact brengen met Meedoen in de Wijken, maar heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar: meedoenindewijken@humanitas.nl.

Direct aanmelden kan hier.
Let op: alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.