De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok om echt mee te kunnen doen.

Wat doen wij

Meedoen in de Wijken biedt hulp.

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tienminuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, in een team gaan sporten, vrijwilligerswerk gaan doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan. Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

Het doel is participatie, de verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel.

De taalondersteuning wordt geboden door vrijwillige taalcoaches. Deelnemers kunnen kiezen tussen individuele ondersteuning (1-op-1) of ondersteuning in groepsverband en/of bezoek aan onze taalcafés. Door corona is een aanvullende taalactiviteit “Kletsmaatje” in het leven geroepen waarin deelnemers door taalcoaches online worden ondersteund. Hierin wordt social media of videobellen, zoals bijvoorbeeld via Teams, Skype, Zoom ingezet. Sinds dit jaar zetten we taal in, niet alleen om te kunnen participeren, maar ook om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

 

Bij individuele (1-op-1), groepsondersteuning en ondersteuning op afstand (Kletsmaatje) geven de taalcoaches een half jaar taalondersteuning. Echter een bezoek aan onze taalcafés kan eenmalig zijn, maar deelnemers kunnen er ook herhaaldelijk gebruik van maken.

Tijdens de taalondersteuning stimuleren en ondersteunen de vrijwillige taalcoaches de deelnemers in het bereiken van hun participatiewensen. Hiervoor worden verschillende lesmaterialen en modules ingezet. De regie over hun eigen programma ligt bij de deelnemers zelf.

Het team bestaat uit vrijwillige coördinatoren dat het werk van meer dan 150 taalcoaches in goede banen leidt.

Paul Janssen

Agnes Tellings

Marianne van Hengel

Franc Dubach

Mona Wilbrandt

Marja Bonink

Els Akkermans

Marja Scheepers

Adri Zagers

Daarnaast zijn er 3 beroepskrachten werkzaam:
Sushma van Dalfsen – Projectleider/Coördinator Participatie
Anne Marie Jansen – Coördinator Taal
Marianne van der Veen – Coördinator Secretariaat

Onze werkwijze

1. Aanmelden

Wil je als deelnemer meedoen? Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Schrijf je hier in voor taalles.

Vanwege grote belangstelling kan de wachttijd voor een intake oplopen tot 8 maanden.

2. Intake

Er volgt een intake. Tijdens het gesprek stelt de deelnemer zich een doel, dat de leidraad wordt voor het taaltraject.

De deelnemer kiest voor 1-op-1 begeleiding, Kletsmaatje of voor ondersteuning in groepsverband.

3. Taaltraject

De deelnemer krijgt een taalcoach toegewezen.

Het taaltraject duurt zes maanden. Hierin ontmoeten coach en deelnemer elkaar wekelijks enkele uren.

4. Vervolg taaltraject

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolg traject van een half jaar gericht op taal en participatie.

Taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

Meedoen in de Wijken is onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Humanitas.

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. 

www.humanitas.nl

Privacyverklaring