De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

Wat doen wij

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan. Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk. Meedoen in de Wijken biedt hulp.

Het doel is participatie, de verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel.

De taalondersteuning wordt geboden door vrijwillige taalcoaches. Deelnemers kunnen kiezen tussen individuele ondersteuning of ondersteuning in groepsverband en/of bezoek aan onze taalcafés. Door corona is een aanvullende taalactiviteit “Kletsmaatje” in het leven geroepen waarin deelnemers door taalcoaches op afstand (online) worden ondersteund. Hierin wordt social media of videobellen ingezet.

Bij individuele, groepsondersteuning  en ondersteuning op afstand, geven de taalcoaches een half jaar taalondersteuning. Echter een bezoek aan onze taalcafés kan eenmalig zijn, maar deelnemers kunnen er ook herhaaldelijk gebruik van maken.

Tijdens de taalondersteuning stimuleren en ondersteunen de vrijwillige taalcoaches deze deelnemers in het bereiken van hun participatiewensen. Hiervoor worden verschillende lesmaterialen en modules ingezet. De regie over hun eigen programma ligt bij de deelnemers zelf.

Dit is het team vrijwillige coördinatoren dat het werk van meer dan 150 taalcoaches in goede banen leidt.

Daarnaast zijn er 3 beroepskrachten werkzaam:
Sushma van Dalfsen – Projectleider/Coördinator Participatie
Anne Marie Jansen – Coördinator Taal
Uridische Matheeuwsen – Coördinator Secretariaat

Onze werkwijze

1. Aanmelden

Wil je als deelnemer meedoen? Wil je jouw taalvaardigheid vergroten om beter te kunnen deelnemen in je omgeving?

Schrijf je hier in voor taalles.

Vanwege grote belangstelling kan de wachttijd voor een intake oplopen tot 8 maanden.

2. Intake

Er volgt een intake. Tijdens het gesprek stelt de deelnemer zich een doel, dat de leidraad wordt voor het taaltraject.

De deelnemer kiest voor 1-op-1 begeleiding of voor ondersteuning in groepsverband.

3. Taaltraject

De deelnemer krijgt een taalcoach of groepsbegeleider toegewezen.

Het taaltraject duurt zes maanden. Hierin ontmoeten coach en deelnemer elkaar wekelijks enkele uren.

4. Vervolg taaltraject

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolg taaltraject van een half jaar.

Vrijwillige taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.