Iedereen kan zijn plek vinden in de Eindhovense samenleving.

Nederlands

Wil jij Nederlands oefenen zodat je je eigen zaken zelf kunt regelen? Wil je gesprekken voeren over verschillende onderwerpen en vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Dan is het Taalcafé misschien iets voor jou! Het Taalcafé van Humanitas in samenwerking met de basisschool de Boschuil is bedoeld om samen met anderen en een Taalcoach met elkaar te praten over allerlei thema’s die belangrijk zijn om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

In het schoolgebouw van de Boschuil is het corona-proof Taalcafé iedere woensdag van 8.45 uur tot 10.00 uur geopend. De ouders van de school krijgen voorrang om deel te nemen aan dit Taalcafé. Als er ruimte is kunnen uiteraard andere wijkbewoners ook hieraan meedoen.

We zorgen ervoor dat het Taalcafé veilig door kan gaan, met bijvoorbeeld anderhalve meter afstand, goede ventilatie en schoongemaakte tafels en stoelen.

1.      Iedere woensdagochtend is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

2.      Als je voor het eerst wilt komen, moet je je vooraf aanmelden. Dat kan via de leerkracht van je kind of je kunt een mail sturen naar s.vandalfsen@humanitas.nl 

English

Do you want to practice your Dutch, so that you can participate in the Dutch community? Do you want to meet new people and have a conversation on various topics? If yes, the Language café might be interesting for you! In the Language café  of Humanitas in partnership with the school De Boschuil, you can practice the Dutch language by talking to other Dutch-learners and Language coach about topics that are relevant for participating in Dutch community.

In the Boschuil school building, the corona-proof Language café is open every Wednesday from 8.45 am until 10.00 am. As a limited number of people can participate in this Language café, the parents of the school get the first priority. If the groups are not full, other local residents are welcome to join.

We ensure that the Language café can operate in a safe way, for example by keeping our distance, ventilating en disinfecting the rooms.

  1. Every Wednesday a maximum of 20 people can participate.

  2. If you want to join this Language café for the first time, you must register in
    advance. This can be done through your child’s teacher or you can send an email to s.vandalfsen@humanitas.nl 
team

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

samenwerken

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de  Nederlandse taal. In een 1-op-1 setting, als groepscoach of als (digitaal) kletsmaatje.

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

doelstelling

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject van een half jaar.

De vrijwillige taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.