Nederlands:
In het Humanitas gebouw is het Corona-proof Taalcafé iedere vrijdag van 10.15 uur tot 11.30 uur geopend.
De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd om het Taalcafé op een veilige manier te draaien.

1. Iedere vrijdagochtend is er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
2. In plaats van een vrije inloop op de vrijdagochtend, moeten de deelnemers zich via dit formulier aanmelden. Uiterlijk op woensdag moet de aanmelding binnen zijn, wil iemand die vrijdag aan het Taalcafé deelnemen.
3. De deelnemers worden van tevoren in groepen ingedeeld om drukte in de gang te vermijden.
4. Ze worden per mail op de hoogte gehouden van de (actuele) coronamaatregelen en de vragen die voor gezondheidscheck worden doorgenomen.

English: 
The Corona risk-free Language café in the Humanitas building will be open every friday  from 10.15 am till 11.30 am. The guidelines of the RIVM will be followed to ensure that the Language café will be operated in a safe way.

1. Every Friday morning a maximum of 15 people can participate.
2. Instead of a free walk-in on Friday morning, the participants must register via this form. Registration must be received by Wednesday at the latest if someone wants to participate in the Taalcafé on that Friday.
3. The participants are divided into groups in advance to avoid crowds in the corridor.
4. They will be kept informed by e-mail about the (current) corona measures and the health measures will be followed up with a checklist.

Vragen?
meedoenindewijken@humanitas.nl