Iedereen kan zijn plek vinden in de Eindhovense samenleving.

Nederlands

In het Humanitas gebouw is het corona-proof Taalcafé iedere vrijdag van 10.15 uur tot 11.30 uur geopend.
De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd om het Taalcafé op een veilige manier te draaien.

1. Iedere vrijdagochtend is er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
2. In plaats van een vrije inloop op de vrijdagochtend, moeten de deelnemers zich via dit formulier aanmelden. Uiterlijk op woensdag moet de aanmelding binnen zijn, wil iemand die vrijdag aan het Taalcafé deelnemen.
3. De deelnemers worden van tevoren in groepen ingedeeld om drukte in de gang te vermijden.
4. Ze worden per mail op de hoogte gehouden van de (actuele) coronamaatregelen en de vragen die voor gezondheidscheck worden doorgenomen.

English

The corona risk-free Language café in the Humanitas building will be open every Friday from 10.15 am till 11.30 am. The guidelines of the RIVM will be followed to ensure that the Language café will be operated in a safe way.

1. Every Friday morning a maximum of 15 people can participate.
2. Instead of a free walk-in on Friday morning, the participants must register via this form. Registration must be received by Wednesday at the latest if someone wants to participate in the Taalcafé on that Friday.
3. The participants are divided into groups in advance to avoid crowds in the corridor.
4. They will be kept informed by e-mail about the (current) corona measures and the health measures will be followed up with a checklist.

team

Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren naar een baan.

Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk.

De Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok.

samenwerken

Meedoen in de Wijken biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen de deelnemers een half jaar bij het leren of verbeteren van de  Nederlandse taal. In een 1-op-1 setting, als groepscoach of als (digitaal) kletsmaatje.

De taalcoach heeft als leidraad het participatiedoel dat de deelnemer zich aan het begin van het traject stelt.

Voor de een is dat het praatje met de buren, voor de ander het vinden van werk.

doelstelling

De persoonlijke doelstelling kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject van een half jaar.

De vrijwillige taalcoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

Zo zorgt Meedoen in de Wijken ervoor dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense samenleving.