Vacature vrijwillige coördinator 1-op-1

Het programma
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan inwoners met een migratieachtergrond in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Van taal naar participatie
Het doel is participatie; verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel. Deelnemers kunnen kiezen uit taalondersteuning 1-op-1 of in groepsverband. Het is altijd maatwerk en het participatiedoel van de deelnemer is het uitgangspunt.

Hoe werkt het?
Nieuwe deelnemers en taalcoaches krijgen een intake. Zij worden gekoppeld en begeleid gedurende het taaltraject. Jij bewaakt de voortgang, sluit af en evalueert. Jij informeert en regelt de eventuele doorstroom naar een vervolgtraject.

Je werkt zowel thuis als in de wijk. Je bent flexibel qua inzet. De intakes en koppelingen gebeuren veelal bij de deelnemers thuis. Werktijden en -dagen deel je zelf in. We vragen je 8 uren per week beschikbaar te zijn voor dit project. Je hebt een groot inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep. Je vindt samenwerken leuk, maar kunt ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je staat er nooit alleen voor, want om de week is er op kantoor een overleg met alle coördinatoren 1-op-1. Je wordt ondersteund door projectmedewerkers.

We bieden je een leuke en leerzame werkomgeving, trainingen, workshops, intervisie en themabijeenkomsten.

Belangstelling?
Wil je graag coördinator 1-op-1 worden, meld je aan via het vrijwilligers-aanmeldingsformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen,  coördinator Taal, via nummer 040-2065350 (maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur) of mailen naar am.jansen@humanitas.nl