Vacature vrijwillige taalcoach groepen

Het project
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan inwoners van buitenlandse afkomst in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Van taal naar participatie
Het doel is participatie; verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel. Deelnemers kunnen kiezen uit taalondersteuning individueel of in groepsverband. Taalgroepen worden samengesteld op basis van niveau, interesse en wijk. Het is altijd maatwerk en het participatiedoel van de deelnemer is het uitgangspunt. Het taaltraject wordt in de regel gevolgd door begeleiding naar participatie.

Hoe werkt het?
Je helpt een groep deelnemers de taalvaardigheid te vergroten door te oefenen met de Nederlandse taal in de praktijk. Dit doe je 2 uren per week tijdens 20 bijeenkomsten op een vaste locatie. Je begeleidt, stimuleert en motiveert de deelnemers bij het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk. Je sluit zoveel mogelijk bij het niveau en de interesse van de deelnemers aan. Je houdt jouw coördinator, die ook een vrijwilliger is, op de hoogte van het verloop van het traject. Samen met je coördinator evalueer en sluit je de groep af. In totaal ben je gemiddeld 4 uren per week beschikbaar voor het project.

Wij verwachten van jou een groot inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep, een goede beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen begeleiden van een groep. Je werkt zelfstandig, maar je kunt ook samenwerken.

We bieden je een leuke en leerzame werkomgeving, trainingen, workshops, intervisie, feestelijke en themabijeenkomsten.

Belangstelling?
Wil je graag taalcoach groepen worden, meld je aan via het vrijwilligers-aanmeldingsformulier.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen,  coördinator Taal, via nummer 040-2065350 (maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur).