Vacature taalcoach groepen

Het programma
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan inwoners met een migratieachtergrond in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Van taal naar participatie
Het doel is participatie; verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel. Deelnemers kunnen kiezen uit taalondersteuning 1-op-1 of in groepsverband. Taalgroepen worden samengesteld op basis van niveau, interesse en wijk. Het is altijd maatwerk en het participatiedoel van de deelnemer is het uitgangspunt.

Hoe werkt het?
Je helpt een groep deelnemers de taalvaardigheid te vergroten door te oefenen met de Nederlandse taal in de praktijk. Dit doe je 2 uren per week tijdens 20 bijeenkomsten (binnen een half jaar) op een vaste locatie. Je begeleidt, stimuleert en motiveert de deelnemers bij het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk. Je sluit zoveel mogelijk bij het niveau en de interesse van de deelnemers aan. Je houdt jouw coördinator, die ook een vrijwilliger is, op de hoogte van het verloop van het traject. Samen met je coördinator evalueer en sluit je de groep af. Alles bij elkaar ben je gemiddeld 3 uren per week beschikbaar voor het project.

Wij verwachten van jou een groot inlevingsvermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep, een goede beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen begeleiden van een groep. Je werkt zelfstandig, maar je kunt ook samenwerken.

We bieden je een leuke en leerzame werkomgeving, trainingen, workshops, intervisie en themabijeenkomsten.

Belangstelling?
Wil je graag taalcoach groepen worden, meld je aan via het vrijwilligers-aanmeldingsformulier.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen,  Coördinator Taal, via nummer 040-2065350 (maandag, woensdag en donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur) of mailen naar am.jansen@humanitas.nl